قابل توجه ادارات امور مالیاتی و مودیان مالیاتی

◾️با توجه به تمدید مهلت های رسیدگی مالیاتی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) تا پایان شهریور ماه و نیز اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا پایان مهر ماه ؛

?آخرین مهلت مقرر برای ابلاغ برگ تشخیص مالیات صادره ناشی از اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی سال موصوف؛

?برای اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل )
تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ و
?برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری
تا پایان دی ماه ۱۴۰۰

?خواهد بود.

?مودیان مالیاتی که از وضعیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود ( که اظهارنامه مالیاتی آن را در موعد مقرر تسلیم نموده اند ) مطلع نیستند می تواند با مراجعه به ادارات مالیاتی خود نسبت به دریافت برگ تشخیص مالیات اقدام نمایند.