? با توجه به فراخوان‌های هشتگانه سازمان امورمالیاتی کشور مبادلات و فعالیت اقتصادی مشمولان در منطقه آزاد از ابتدای سال ۱۴۰۰ ملزم به اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند.

?اشخاص حقوقی فعال در منطقه با هر حجم از فروش یا درآمد (کالا و خدمت) به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت صرفا معاف (موضوع ماده ١٢قانون مالیات برارزش افزوده) شامل این قانون می‌شوند.

?اشخاص حقیقی شاغل به فعالیت دربندهای٢۷ گانه زیر مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

۱) صادر کنندگان و وارد کنندگان
۲) کارخانه هاوواحد‌های تولیدی که برای آنهاجوازتاسیس وپروانه بهره برداری ازمراجع ذیربط صادرشده یامی شود.
۳) بهره برداران معادن
۴) ارائه دهنده گان خدمات حسابرسی، حسابداری، دفترداری وهمچنین خدمات مالی
۵) حسابداران رسمی شاغل وموسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی ایران
۶) ارائه دهنده گان خدمات مدیریتی ومشاوره‌ای
۷) ارائه دهنده گان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه‌ای اعم ازسخت افزاری، نرم افزاری وطراحی سیستم
۸) متل‌ها وهتل‌های یک ستاره وبالاتروهتل آپارتمان‌ها
۹) بنکداران، عمده فروشها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالا‌های داخلی ووارداتی وصاحبان انبار‌ها
۱۰) نمایندگان موسسه‌های تجاری وصنعتی، اعم ازداخلی وخارجی
۱۱) موسسات حمل ونقل موتوری وباربری دارای مجوزازمراجع ذیربط، زمینی، دریایی وهوایی (به استثناءواحد‌هایی که صرفابه امرحمل ونقل مسافر اشتغال دارند)
١۲) موسسات مهندسی ومهندسی مشاور
١۳) موسسات تبلیغات وبازاریابی
۱۴) صاحبان کارگاه‌های صنعتی (اعم ازصنفی وغیرصنفی که دارای حداقل برق سه فاز۵٠آمپرباشد)
١۵) فروشندگان طلاوجواهر
١۶) فروشندگان آهن آلات
۱۷) صاحبان تالار‌های پذیرایی ورستوران‌ها
۱۸) صاحبان نمایشگاههاوفروشگاه‌های خودرووبنگاه معاملات املاک
۱۹) صاحبان تعمیرگاه‌های مجازخودرو
۲۰) چاپخانه داران
۲۱) صاحبان دفاتراسنادرسمی
٢۲) صاحبان مراکزارتباطات رایانه ای، دفاترخدمات ارتباطی (دفترخدمات مشترکین تلفن همراه وآژانس‌های پستی) ودفاترخدمات دولت الکترونیک پلیس+ ١٠ ودفاترخدمات الکترونیک شهر
٢۳) صاحبان دفاترمسافرتی وجهانگردی
۲۴) صاحبان سینماها، تماشاخانه هاومکان‌های تفریحی وورزشی
٢۵) چلوکبابی ها، سالن‌های غذاخوری وسفره خانه‌های سنتی
٢۶) اغذیه فروشی‌های زنجیره ایی بامالکیت واحدویانام ونشان وعنوان تجاری واحدفارغ ازمساحت محل کسب وکارونوع مجوز
۲۷) جایگاه داران سوخت