ثبت تخفیفات جنسی فروش و اشانتیون که مورد قبول سازمان امور مالیاتی است.

با اینکه اشانتیون جزء هزینه های بازاریابی و تبلیغات می باشد و اگر هزینه های مزبور، مدارک و مستندات مثبته کافی و قابل استناد داشته باشد ، این هزینه ها طبق قانون بایستی مورد قبول واقع گردد اما بعضا” با برگشت آنها به دلیل عدم ثبت صحیح از طرف ممیزین رسیدگی کننده سازمان امور مالیاتی مواجه میشویم.

💠به همین جهت نگاهی میکنیم به معضل و راهکار آن :

🔹حالت معمول ثبت
فرض کنیم کالایی را به نرخ واحد 10.000 ریال می فروشید .
در صورتی که مشتری 5 کالا خریداری نماید کالای ششم را به رایگان می دهید.

🔻 در این صورت احتمالا” شما تا بحال سند زیر را می زدید

حسابهای دریافتنی-بد 50.000
تخفیفات فروش-بد 10.000 (110.000) فروش-بس 60.000 (610.000)

و سازمان امور مالیاتی قسمتی یا تمام تخفیفات فروش را برگشت میداده است .

📍 راه حل:
1️⃣ باید تخفیفات فروش در فاکتور ثبت شود.
2️⃣ آیین نامه فروش تنظیم ، قرارداد بین فروشنده و خریدار منعقد و در آنها نرخهای متفاوت فروش به ازای مقادیر متفاوت سفارش مشتری پیش بینی و تصریح شود که به ازاء خرید بیشتر، نرخ کمتر استفاده میگردد.
🌐به عنوان مثال :
تا 4 عدد خرید ،نرخ فروش کالا 10.000 ریال
از 4 عدد خرید به بالا ،نرخ فروش کالا 8.334 ریال

3️⃣ فاکتور و سند حسابداری فروش بصورت خالص ثبت گردد.

حال؛ فاکتور را برای 6 واحد کالا صادر کنید و سند زیر را بزنید 👇👇

حسابهای دریافتنی-بد 50.000
فروش-بس 50.000
(6*8.334)
📍 دقت نمایید که در ثبتهای فوق ارزش افزوده لحاظ نشده است.