موارد معاف از مالیات حقوق و بیمه

موارد معاف از بیمه و موارد معاف از مالیات حقوق، مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی در سایت رسمی این سازمان (www.tamin.ir) عبارتند از:

بازخرید ایام مرخصی؛

هزینه عائله‌مندی؛

هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت؛

عیدی و پاداش آخر سال؛

مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری؛

حق شیر؛

پاداش نهضت سوادآموزی؛

حق تضمین کسر صندوق؛

خسارت اخراج و مزایا پایان کار (سنوات)؛

پاداش افزایش تولید