📌 اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ الکترونیکی

🔮 در صورتیکه مودیان مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی رو فعال نکنن، فیش های صادر شده از سامانه مالیات حقوق بدون شناسه قبض و پرداخت خواهد بود و قابلیت پرداخت از طریق سامانه های اینترنتی و خودپردازها را نداره و تنها از داخل شعب بانک ملی قابل پرداخت می باشد.