📌 مواردی که موجب قطع مقرری بیمه بیکاری می شوند:

🔮 اشتغال مجدد.

🔮 عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی.

🔮 خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی.

🔮 احراز شرایط بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی.

🔮 اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.

🔮 مدت دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب می ﺷﻮﺩ.