? مواردی که موجب قطع مقرری بیمه بیکاری می شوند:

? اشتغال مجدد.

? عدم شرکت در کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای یا نهضت سوادآموزی.

? خودداری از پذیرش شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی.

? احراز شرایط بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی.

? اعاده به کار بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی.

? مدت دریافت بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب می ﺷﻮﺩ.