مدت نگهداری و رسیدگی دفاتر

مدت زمان نگهداری و رسیدگی دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی درقوانین مختلف :

◀️ماده ۱۳ قانون تجارت :
تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی حداقل تا ۱۰ سال نگاه دارد.

◀️ماده ۳۴ قانون ارزش افزوده :
کلیه مدارک مزبور ( دفاتر مودیان ) باید به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

◀️ ماده ۱۵۷ قانون مالیات ها :
هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده ۱۵۷ ( ۵ سال از تاریخ سررسید مالیات) این قانون قابل مطالبه خواهد بود.