ثبت حسابداری سود وسپرده بانکی

نحوه محاسبه سود بانکی :

سود بانکی برای سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت به روش های متفاوتی محاسبه می شود .

در مورد سپرده بلند مدت محاسبه این سود بسیار ساده است بدین صورت که باید مبلغ سپرده خود را در نرخ سود ضرب کنید. مثلا اگر شما 10 میلیون سپرده گذاری نموده اید و نرخ سود بانک مربوطه 15 درصد است، شما به صورت سالانه 1.5 میلیون تومان سود دریافت می کنید که این مبلغ به صورت ماهانه و به میزان تقسیم این عدد بر 12 (تعداد ماه های سال) به شما پرداخت خواهد شد، یعنی ماهانه 125 هزار تومان سود دریافت می کنید.

در مورد سپرده های کوتاه مدت نحوه محاسبه متفاوت است. با در نظر گرفتن قانون جدید ماه شمار کمترین مانده حساب ماهانه، مبنای محاسبه سود در نظر گرفته می شود و در این نوع سپرده حداکثر سود پرداختی 10 درصد است.

فرمول محاسبه سود برای سپرده های کوتاه مدت به شرح زیر است :

سود کوتاه‌ مدت = { (حداقل مانده‌حساب) * (نرخ سود) * ۳۰ } / ۳۶۵

ثبت سپرده بانکی
سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سپرده ها و ودایع
سپرده بانک …. *
بانک *
ثبت سود بانکی سپرده
بانک *
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
سود سپرده *