✅ فروش به خود را چگونه باید ثبت حسابداری کنیم؟

✔️ در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که برداشت محصولات برای استفاده شغلی به عنوان دارایی، عرضه به خود تلقی شده و مشمول مالیات است.

✔️ منظور قانون از عرضه به خود، به هیچ وجه «فروش به خود» نیست (چرا که عرضه، صرفاً فروش نیست).

✔️ در واقع وقتی تولیدکننده خودرو، خودروی تولیدی خود را به عنوان دارایی ثابت بر می‌دارد طبق تصریح قانون، مشمول اعمال مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

✔️ به عبارت بهتر ثبت زیر از یک سو نوعی عرضه تلقی می‌شود و از سوی دیگر به عنوان فروش هم ثبت نمی‌شود:

👈 دارایی‌های ثابت
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ موجودی مواد و کالا

✔️ عرضه فوق طبق قانون، مشمول اعمال مالیات و عوارض است، فلذا می‌بایست بابت آن صورتحساب نیز صادر شود