? بالاخره آستان قدس رضوی هم مکلف به پرداخت مالیات شد

? طبق بند (ط) لایحه بودجه سال ۹۹، آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به استثنای مواردی که اذن صریح معافیت ولی فقیه دارد، مشمول پرداخت مالیات شدند.