? اولین کاری که پس از مفقود شدن چک باید انجام دهید

?ابتدا چک مفقود شده را در سامانه ساد ۲۴ ثبت کنید

?سامانه ساد ۲۴ مرجع اطلاع رسانی چک‌های سرقتی و مفقودی می‌باشد که به منظور پیشگیری از نقل و انتقالات این قبیل چک‌ها راه اندازی شده است.

?سامانه ساد ۲۴ تحت نظارت و حمایت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌باشد.