✅دو تغییر مهم در سایت مالیات بر ارزش افزوده پس از به روز رسانی:

۱- انجام پیش ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی (کد اقتصادی) انجام میشود و مودیان ارزش افزوده باید ابتدا باید با نام کاربری و رمز ورود دریافت شده بابت ثبت نام کد اقتصادی وارد سایت ثبت نام کد اقتصادی شوند و گزینه پیش ثبت نام ارزش افزوده را انتخاب کنند. قبلا انجام پیش ثبت نام از سایت مالیات ارزش افزوده انجام می شد

۲- امکان ورود به سایت مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از نام کاربری و رمز سامانه ثبت نام کد اقتصادی: مودیان مالیات بر ارزش افزوده میتوانند علاوه بر نام کاربری و رمز ورود به سایت مالیات بر ارزش افزوده، از نام کاربری و رمز دریافتی بابت کد اقتصادی هم استفاده کنند. توجه کنید که نام کاربری و رمز سایت ارزش افزوده در سایت کد اقتصادی قابل استفاده نیست.