✅ کارفرما حتی در صورت رضایت کارگر نمی‌تواند او را بیمه نکند

👤 قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی:

🔹 برخی کارگران ناچار می‌شوند زمان شروع به کار برگه سفیدی به کارفرما بدهند مبنی بر اینکه هیچ حقی ندارند و همه حق‌و‌حقوق خود را گرفته‌اند.

🔹 ردوبدل‌کردن برگه قرارداد سفید، نافی مسئولیت بیمه‌ای کارفرما در قبال کارگران نیست.

🔹 کارفرما هر نوع قراردادی با کارگر داشته باشد، اگر رابطه دستمزدبگیری برقرار باشد، باید کارگران خود را بیمه کند تا مشمول جریمه نشود.