✅هزینه‌های حسابرسی

🔴 هزینه‌های حسابرسی جزء هزینه‌های عمومی،اداری و تشکیلاتی می‌باشد.

⭕️ برای ثبت هزینه‌های حسابرسی به دو حالت زیر توجه کنید:

1️⃣ در سال و یا سال‌های قبل از بابت این هزینه در حساب‌های خود، ذخیره در نظر گرفته باشید؛
بنابراین سند ذیل را قبلاً در دفاتر ثبت کرده‌اید:

هزینه حسابرسی بیمه (بدهکار)
ذخیره هزینه حسابرسی بیمه (بستانکار)

در این صورت زمان پرداخت این هزینه ثبت زیر در دفاتر درج می‌گردد:

ذخیره هزینه حسابرسی بیمه (بدهکار)
بانک/ اسناد پرداختنی (بستانکار)

2️⃣ اگر در سالجاری یا سال‌های قبل برای این هزینه هیچ‌گونه ثبتی در دفاتر انجام نشده باشد:

الف) درصورتی که این مبلغ با اهمیت باشد:

سود (زیان) انباشته (بدهکار)
بانک/ اسناد پرداختنی (بستانکار)

ب) درصورتی که این مبلغ کم اهمیت باشد:

هزینه حسابرسی بیمه (بدهکار)
بانک/ اسناد پرداختنی (بستانکار)