🌐 برخی تغییرات در لایحه قانون مالیاتها

🔸 اضافه شدن فصل درآمد عایدی دارایی
🔸وضع مالیات بر انواع طلا ، ارز و ارز دیجیتال
🔸افزایش مالیات نقل و انتقال سهام

🔸بازگشت ماده ۱۰۴ با مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام ، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی

🔸دو نرخی شدن ماده ۱۰۵ و افزایش نرخ مالیات درآمدهای کتمان شده

🔸ایجاد معافیت پایه به جای معافیت سالانه اشخاص حقیقی

🔸 تکلیف سازمان امور مالیاتی به ایجاد پرونده الکترونیکی مالیات برای ایرانیان مقیم و غیر مقیم و خارجیان مقیم ، در ماده ۱۳۱ پیشنهادی

🔸کاهش معافیت ماده ۱۳۴
🔸 حذف مواد ۱۳۶,۱۳۷,۱۳۸

🔸کاهش ۵۰ درصدی معافیت درآمد حاصل از صادرات و ….