آیا به فرزندخوانده هم حق اولاد تعلق میگیرد؟

در مقررات ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شرط تحت تکفل بودن فرزندان پیش بینی نشده است و ملاک پرداخت عائله مندی بیمه بودن کارگر با رعایت مفاد ماده ۸۶ قانون مرقوم خواهد بود .

🔹 فرزند خوانده می تواند مشمول مقررات ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شود زیرا در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی هیات وزیران، ” فرزندخوانده ” در حکم فرزند حقیقی بوده و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهد شد.