نکات مهم درباره گزارشات خرید و فروش فصلی

۱- برای هر فصل سال باید ارسال شود.

۲- گزارش هر فصل حداکثر تا ۴۵ روز پس از پایان فصل باید ارسال گردد.

۳- در صورت عدم ارسال گزارشات مشمول جریمه می شوید.

۴- جریمه گزارشات فصلی از جمله جریمه های قابل بخشودگی است ( در برخی موارد تا ۹۵% جریمه قابل بخشودگی است)

۵- ارسال گزارشات به صورت اینترنتی و حضوری انجام می شود. ارسال اینترنتی با استفاده از نرم افزار به صورت آفلاین و یا مستقیما از سایت گزارش فصلی امکانپذیر است. در ارایه حضوری مودی مالیاتی باید فایل گزارشات را به کارشناس مالیاتی خود ارائه دهد.

۶- برای ارسال اینترنتی گزارشات باید در سامانه کد اقتصادی جدید ثبت نام نموده و نام کاربری و رمز ورود را دریافت کرده باشید.

۷- در سامانه ارسال گزارشات فصلی باید اطلاعات خرید و فروش، واردات و صادرات، اجاره و … ارائه شود.

۸- مشخصات طرف مقابل، کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی و … باید وارد شود.

۹- برخی از اطلاعات در گزارشات فصلی ارسال می شود اما در اظهارنامه ارزش افزوده ارسال نمی شود مانند اجاره.