✅ حقوق‌های معاف از مالیات

🔹 برخی از انواع حقوق‌هایی که از مشمول پرداخت مالیات خارج هستند:

🔺 حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری پایان خدمت

🔺 خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه

🔺 مستمری پرداختی به وراث

🔺 حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

🔺 هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل

🔺 مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران

قرار می‌گیرد، معاف از مالیات است

🔺 وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن

🔺 عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی

🔺 خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آئین نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری قرار داده می‌شوند

🔺 وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود با افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت

پرداخت کند

🔺 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت قانونی درآمد

🔺 حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات، جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

و آزادگان معاف از مالیات هستند

🔺 50 درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته نیز طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می شوند