سفته الکترونیکی ⁩و برات الکترونیکی ⁩ با موفقیت تست عملیاتی شد

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور از موفقیت تست عملیاتی سفته الکترونیکی و ⁧برات الکترونیکی ⁩با راهبری خزانه داری کل کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های ⁧ آینده، رسالت، پست بانک ⁩و ⁧دبیرخانه شورا ⁩خبر داد.