دستگاهایی که ۵۰ درصد به صورت کامل اجرا کرده اند:

وزیر کشور در نامه ای به نوبخت، نام دستگاه هایی که ۵۰ درصد فوق العاده ویژه را برای همه کارکنانشان اعمال می کنند، فاش ساخت و خواستار اعمال آن در وزارت کشور شد.

دستگاهایی که ۵۰ درصد به صورت کامل اجرا کرده اند:
قوه قضایه
سازمان پزشک قانونی
سازمان اداری استخدامی
سازمان انتقال خون
صداوسیما
وزارت اطلاعات
وزارت نفت
وزارت امور خارجه
دیوان محاسبات
مجلس شورای اسلامی
و…….