بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص الگوی شناسه پرداخت شرکتهای دولتی طی نامه شماره ۵۵/۳۲۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.