بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ضوابط ارسال درخواست وجه حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاههایی که دارای پرداختهای غیر مستمر هستند طی نامه شماره ۵۵/۲۲۰۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.