مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی غیر مستقیم ست که در بیش از 140 کشور دنیا به اجزا گذاشته شده است و بر مصرف کالاها و خدمات وضع می شود. عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است.