سه مالیات جهانی برای خودرو

بررسی تجربه جهانی مالیات ستانی در بازار خودرو بیانگر حل سه چالش سفته بازی، آلودگی هوا و ترافیک با یک جعبه ابزار مالیاتی است. در این زمینه «دنیای اقتصاد» به بررسی چگونگی اخذ مالیات در پنج کشور پیشرفته پرداخته است.

در این کشورها مالیات‌ستانی بر سه محور خرید، استفاده سالانه و تردد خودرو بنا شده است. این مالیات‌ها اگر در کشور ما در دستور کار قرار بگیرد احتکار (استفاده غیرمصرفی) را مهار می‌کند.

در گام‌های بعد نیز «انتشار ذرات آلاینده» را کنترل می‌کند و در نهایت به کاهش ترافیک خودروهای شخصی منجر می‌شود.