وصول مالیات بر خانه‌های خالی از دی‌ماه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی متولی جمع آوری اطلاعات خانه های خالی است و پس از دی ماه ۱۴۰۰ [ با توجه به تمدید ثبت املاک تا پایان شهریور در سامانه املاک ] مالیات برای خانه های خالی وصول می شود.

◾️رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی مسئول جمع آوری اطلاعات درباره خانه های خالی است، گفت: براساس قانون همه مالکان باید اطلاعات خود را در سامانه املاک ثبت کنند و بعد از اینکه زمان ثبت اطلاعات به پایان برسد اگر ملکی ۱۲۰ روز خالی باشد مالیات از آن اخذ می شود و از زمانی که زمان ثبت اطلاعات به پایان برسد مالیات برای ملک محاسبه می شود و از آنجایی که درصد این مالیات بسیار بالاست اجرای آن بازدارندگی زیادی خواهد داشت.

◾️امیدعلی پارسا درباره اینکه از چه زمانی وصول مالیات از خانه های خالی آغاز می شود، گفت: از دی ۱۴۰۰ وصول مالیات از خانه های خالی آغاز می شود و اگر در زمان خالی بودن ملک به فروش برسد و همچنان بعد از آن هم خالی باشد مالیات براساس قانون برای مالک حاضر آن تعیین می شود.