قابل توجه صاحبان مشاغل که نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۹ اقدام می نمایند.

در صورتی که اظهارنامه ی مالیاتی خود را (ایجاد شده در بستر وب) ثبت نموده اید چه کد رهگیری اظهارنامه دریافت داشته اید و چه هنوز کد رهگیری دریافت نکرده اید اگر نیاز به ویرایش اظهارنامه داشته باشید تا پایان موعد مقرر، قادر به ویرایش اطلاعات خواهید بود.

البته اگر کد رهگیری دریافت داشته اید، کد رهگیری مربوطه حذف و در صورت ثبت نهایی کد رهگیری جدید تخصیص داده خواهد شد.

یادتان باشد در صورت عدم انجام ثبت نهایی، اظهارنامه ای که کد رهگیری ندارد قابل استناد نبوده و کان لم یکن تلقی می گردد.

شایان ذکر است اگر نیاز به ویرایش گروه مشمولیت (گروه اول، گروه دوم و گروه سوم) داشته باشید و یا نیاز به استفاده از درخواست تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم داشته باشید، ضروری است اظهارنامه مربوط را حذف نموده، مجددا ثبت نماید.