واریزی ها به حساب های بانکی متصل به کارتخوان به چه صورتی انجام می شود

یکی از طریق کارت بانکی که مستقیما از طریق کارتخوان به حساب بانکی متصل واریز می شود و

🔹یکی دیگر هم واریزی های غیرمستقیم ( توسط صاحب کارتخوان و یا دیگران ) به حساب متصل بانکی متصل که می تواند به صورت نقدی ، حواله ، انتقالی و … باشد

🔸از نظر سازمان امور مالیاتی ، همه نوع واریزی ها به حساب متصل به کارتخوان ، حساب مربوط به فعالیت شغلی مودی ( صاحب کارتخوان ) بوده و قابل حسابرسی .

🔸توصیه می شود جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ که به زودی زمان آن فرا می رسد اطلاعات فروش ( ترجیحاً واریزی به حساب متصل به کارتخوان ) و نیز خرید ( اسناد و مدارک مربوط به خرید ) و نیز اسناد و مدارک هزینه ای را به طور جداگانه دسته بندی نموده تا هنگام تنظیم اظهارنامه مالیاتی، راحت تر مورد استفاده تنظیم کنندگان اظهارنامه قرار گیرد.