قدس آنلاین / حداکثر کمیسیون دفاتر املاک در قراردادهای اجاره ۸۷۰ هزار تومان است

◾️رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد گفت: کمیسیون مشاوران املاک از یک قرار داد اجاره بها، دریافت هفت روز از اجاره ماهیانه ای است که در قرار داد ثبت می شود و حداکثر با احتساب مالیات ۸۷۰ هزار تومان می باشد.

◾️علی مرادزاده با بیان اینکه طبق قانون، کمیسیون مشاوران املاک از یک قرار داد اجاره بها، هفت روز از اجاره ماهیانه ای است که در قرار داد ثبت می شود، تصریح کرد: اگر دفتر املاکی بیشتر از این مبلغ را از هر کدام دو طرف موجر و مستاجر دریافت کند خلاف قانون عمل کرده و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.