صاحبان املاک اجاری پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی، می بایست نرم افزار اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری را دانلود و پس از تکمیل اظهارنامه، اقدام به ارسال نمایند.

کلیه اشخاصی که ملک/ املاک خود را به اجاره واگذار نموده اند موظف اند تا پایان مهلت قانونی ( تا پایان تیر ماه هر سال ) نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اجاره املاک خود اقدام نمایند.

🔸به یاد داشته باشیم با توجه به دادنامه اخیر دبوان عدالت اداری، حتی مودیانی که متقاضی بهره مندی از معافیت موضوع ماده ۵۷ ق.م.م هستند نیز باید نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر [ ۳۱ تیر ماه هرسال ] اقدام نمایند.

🔸در اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر مودی (نسبت به سهم خود در املاک مشارکتی) می بایست به ازای تمام املاک مورد اجاره در کل کشور یک اظهارنامه تسلیم نماید.