گسترش نیوز به نقل از خانه ملت/نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به مسئولیت سازمان امور مالیاتی در تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت:

🔺مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی ایجاد سامانه شفافیت مالی در همه عرصه‌هاست و این موضوع از ادوار قبلی مجلس هم در کمیسیون اقتصادی مطرح بوده اما تاکنون اقدام موثری انجام نشده است.

🔺سازمان امور مالیاتی با توجه به گستردگی فناوری اطلاعات می‌تواند، بر حساب‌های فروشگاه ها، واحدهای تولیدی و اقتصادی، شرکت‌ها و… راسا ورود کرده و به صورت شفاف مالیات‌ها را محاسبه کند.

🔺سازمان امور مالیاتی باید به سراغ افرادی برود که از طریق دلال بازی و سفته بازی توانسته‌اند درآمدهای نجومی کسب کنند.

🔺اکنون زنجیره و روند دریافت مالیات بر ارزش افززوده درست نیست، عده‌ای این مالیات را پرداخت می کنند و تعدادی دیگر آن نمی پردازند.

🔺سازمان امور مالیاتی باید با جدیت به دنبال سد راه‌های فرار برای خاطیان باشد زیرا نباید فشار پرداخت مالیات بر گردن اقشار متوسط جامعه، واحدهای تولیدی خُرد و حقوق بگیران ثابت باشد ولی متاسفانه سازمان مالیاتی به دلیل ضعف ساختاری تاکنون نتوانسته به درستی عمل کند.