مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی مؤدیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید شد.

🔹رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران با اشاره به ابلاغ مصوبه‌های چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا توضیح داد: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات متعلقه پانزدهم اردیبهشت سال۱۴۰۰ است.

🔹نوری افزود: تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در سررسید تعیین شده مشمول جریمه‌های موضوع بند (۵) ماده (۲۲) و ماده (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

🔹وی ادامه داد: همچنین مؤدیان مالیاتی برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی دوره چهارم (زمستان) سال ۱۳۹۹ نیز با احتساب تعطیلات رسمی پانزدهم و شانزدهم خردادماه، تا تاریخ هفدهم خردادماه سال ۱۴۰۰ فرصت دارند.