همه ی ما باید از اطلاعات اولیه و پایه در خصوص مصادیق مالیاتی آشنایی داشته باشیم

🌀 آیا می دانید کسب درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی و .. موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی به طور کلی مشمول مالیات نمی باشد .

🔹 البته لازم به یادآوری است این دسته از اشخاص مکلف به انجام سایر تکالیف مالیاتی از جمله تکلیف موضوع ماده ۸۶ ق.م.م ( ارایه لیست حقوق ) خواهند بود و به عبارتی در این خصوص معافیتی برای آنان پیش بینی نشده است .

🔺🔺 توضیح تازه های مالیاتی اینکه اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به نظریه مورخ ۷/ ۸/ ۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی ، مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه و نیز ۱۶۹ پس از اصلاحیه نمی باشند .