لزوم ثبت اطلاعات خانه های دارای سند غیررسمی در سامانه املاک

🔸مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: همه املاک چه دارای سند رسمی و چه دارای سند غیررسمی باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شوند.

🔸اصلانی با تأکید بر اینکه همه املاک اعم از دارای سند رسمی و غیررسمی باید در سامانه ثبت کنند، گفت: هیچ تبعیضی بین شهرهای مختلف نیز در این مورد وجود ندارد و حتی برای سکونت و مالکیت در خانه‌هایی که در شهرهایی با جمعیت زیر۱۰۰ هزار نفر هستند نیز باید خوداظهاری شود