مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند جزئیات کسر مالیات از کارکنان شاغل در شهرهای آبادان و خرمشهر را شرح داد.

◾️به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز آبادان، مدیر عامل منطقه آزاد اروند پیرامون کسر مالیات از کارکنان شاغل در شهرهای آبادان و خرمشهر گفت: با عنایت به حکم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۴۴ مورخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۹ مبنی بر عدم معافیت حقوق کارمندان در مناطق آزاد؛ علی رغم پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته با دیوان و ارائه دلایل و توجیهات منطقی و مستدل در خصوص لغو حکم صادره؛ متاسفانه رای مذکور ابطال نگردیده است.

◾️اسماعیل زمانی افزود: از آنجا که احکام دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و رعایت قوانین و مقررات از سوی همگان الزامی می باشد ؛ الزامی است دستگاه های اجرائی منطقه نسبت به اعمال مالیات بر حقوق کارمندان تحت امر خود اقدامات لازم را انجام دهند