قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۳۹ / بند ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

◾️مصوبه مالیاتی مجلس در بودجه ۱۴۰۰

🔹معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به

➖انتشارات کمک درسی و
➖فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری

🔹موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف دو میلیارد ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده ۱۰۵ یا ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌شود.