متن / ماده ۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم

قابل توجه صاحبان املاک که ملک آنان در جریان انتقال به دولت یا شهرداری ها و یا موسسات وابسته به انها می باشد ؛

📗 ماده ۶۶ ق.م.م : در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقامی مالک انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده ( ۵۹ ) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.