الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتی های مستقیم در موعد مقرر در ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم

با توجه به رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی بخشنامه مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردید ، اشخاص حقیقی که تمایل به بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم دارند ، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در موعد مقرر ( برای عملکرد ۱۳۹۹ لغایت پایان تیر ماه ۱۴۰۰ ) خواهند بود.

🔸به عبارتی در صورت تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر ( پایان تیر ماه هرسال )، خواسته آنان مبنی بر اینکه درآمدی غیر از درآمد اجاره ندارند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.