ابلاغیه مورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۹ دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی … عنوان ادارات امور مالیاتی در خصوص ؛

ایجاد اختلال در وصولی قبوض مالیاتی پرداخت شده با دستگاه های ATM و شعب بانک ملی

🔸توصیه شده است تا رفع مشکل، وجوه مالیات موردنظر از طریق دستگاه های پوز مستقر در ادارات مالیاتی، دفاتر اسناد رسمی و درگاه های IPG پرداخت شود