اشخاص حقیقی و حقوقی به این نکته توجه داشته باشند که حالیه شرایط نگهداری و دقت در ارقام تراکنش‌های بانکی بیشتر از سنوات گذشته از اهمیت برخوردار می‌باشد و در این راستا چند توصیه پیشنهاد می‌گردد؛

۱- حساب‌های بانکی خود را در اختیار ( اجاره ) غیر قرار ندهید.

◾️۲- با هدف دریافت اعتبارات بانکی گردش‌های صوری انجام ندهید.

◾️۳- کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌ها مربوط به کسب و کارتان را فقط در حساب‌های شرکتی و شغلی متمرکز کنید.