ایجاد معافیت مالیاتی برای اعضای هیأت علمی و قضات برخلاف شعارهای مجلس است

اگر مجلس نظر متفاوتی به گروه خاصی دارد باید درآمد آن‌ها را زیاد کند. اما حق ندارد برای یک گروه خاص معافیت مالیاتی رسم کند.

🔸تصویب کردند که در شرایط تورمی از خانه و خودرو مردم مالیات گرفته شود، اما گروه خاصی را از مالیات معاف می‌کنند، هیچ کجای دنیا چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنید!