نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که به منظور تامین قیر موردنیاز کشور در سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول مالیات شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک بند درآمدی به ماده واحده این لایحه موافقت کردند که درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول مالیات گردد.

🔹گفتنی است، درآمد حاصل از صادرات قیر که در سال های گذشته بر اساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات بود.