🔘 جزئیات آخرین وضعیت اصلاح بسته بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ و ۹۹

🔹دنیای‌اقتصاد : معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با تشریح جزئیات آخرین وضعیت اصلاح بسته بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ و ۹۹ که در قالب ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گرفته، گفت: تعیین تکلیف صادرات ریالی به عراق و افغانستان در سال ۹۷ و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات سال ۹۸ و ۹۹ در این اصلاحیه انجام شده است.

🔹این مقام مسوول در اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بر این اساس قرار است در جلسه بعدی شورای هماهنگی اقتصادی دولت، بسته بازگشت ارز صادراتی مورد تصویب قرار گیرد که امیدواریم بتوانیم ظرف روزهای آینده، شاهد تصویب و ابلاغ این بسته باشیم.