🔰 یادداشت تازه های مالیاتی / آیا واقعا سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی مکلف به رعایت حد آستانه ۵ میلیارد تومان می باشد 🔘 در خصوص اظهارات اخیر آقای پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی منتشره در خبرگزاری ها با این عنوان و متن خبری که :

✔️《تنها تراکنش های بالای ۵ میلیارد تومان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . بر اساس آیین نامه های مالیاتی تنها تراکنشهای ۵ میلیارد تومان به بالا، بررسی خواهد شد. به این ترتیب بررسی حدود ۵۰ هزار پرونده مختلف مربوط به تراکنش در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این پرونده ها مربوط به گذشته است سعی کرده ایم به ملاطفت و ملایمت بیشتر این بررسی ها انجام شود.اگر در جایی، مودی مستنداتی ندارد مقرر شده است تا استنادات [ اظهارات ] وی پذیرفته شود. تا به حال اصل بر این بود که مودی درست نمیگوید اما امروز معیار صحت اظهارات مودی است》

◾️با بررسی ضوابط و مقررات موجود ؛ چنین متصور خواهد بود که ؛

🔹حدآستانه [ حداقل رقم اطلاعات ] پنج میلیارد تومان مربوط به ماده ۸ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از جمله تکالیف بانک مرکزی ( که از جمله اشخاص دارنده اطلاعات می باشد ) بوده که مکلف است اطلاعات اشخاص حقیقی بالاتر از حدآستانه مذکور را فارغ از داشتن یا نداشتن پرونده به سازمان امور مالیاتی ارسال می کند.

🔹از طرفی دیگر سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، کماکان تراکنشهای اشخاص ( چه حقیقی و چه حقوقی ) را بدون درنظر گرفتن حدآستانه فوق استعلام و پس از دریافت، برابر آنچه که در بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ( نحوه رسیدگی به اطلاعات مالی و پولی واصله از جمله تراکنش های بانکی ) آمده اقدامات لازم را جهت تعیین درآمد و مالیات متعلقه انجام می دهد .

🔹گرچه براساس سیاست های سازمان امور مالیاتی تمرکز بر روی اشخاص با گردش بالا و فاقد پرونده یا دارای پرونده که جمع گردش آنها با میزان درآمد ابرازی و یا مالیات پرداخت شده آنها متناسب نمی باشد خواهد بود.