🔘 با اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که اخیرا به تصویب نهایی رسیده و در روزنامه رسمی هم منتشر شده و حدودا از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد ، میزان مالیات بر خانه های خالی ، چطور و چگونه خواهد بود؟

《اگر در بلوک ۱ محدوده منطقه ۲ شهرداری تهران یک واحد مسکونی خالی شناسایی شود ، با توجه به ارزش اجاری مصوب موضوع ماده ۵۴ ق.م.م ( ۶۰ هزار تومان برای هر متر مربع ) و مقررات اصلاحی ماده ۵۴ مکرر ق.م.م، نسبت به تعیین مالیات بر خانه های خالی به شرح اقدام زیر خواهد شد ..》

◾️ارزش اجاره ماهانه برای یک خانه/ آپارتمان ۱۰۰ متری ، متری ۶۰ هزار تومان، می شود ۶ میلیون تومان که ۲۵ درصد استهلاک مطابق صدر ماده ۵۳ ق.م.م از آن کسر شده و می شود چهار و نیم میلیون تومان که به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م ، مالیات اجاره ماهانه آن خواهد بود ۶۷۵ هزار تومان.

✍️مالیات یک خانه خالی ۱۰۰ متری در محدوده بلوک فوق برای سال اول [ ۶ برابر ۶۷۵ هزار تومان ] ، ماهانه ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود که برای یک سال [ سال مالیاتی برابر با یکسال شمسی ] خالی مانده می شود ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان .

✍️در سال دوم، با فرض ثابت ماندن ارزش اجاری املاک یعنی همان ۶۰ هزار تومان [ ۱۲ برابر ۶۷۵ هزار تومان ] ، ماهانه ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مالیات اجاره خانه خالی خواهد بود که سالانه میشود ۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

✍️اگر این خالی ماندن برای سال سوم و بعدِ آن ادامه داشته باشد با فرض ثابت ماندن ارزش اجاری املاک نسبت به سال قبل یعنی همان ۶۰ هزار تومان [ ۱۸ برابر ۶۷۵ هزار تومان ] ، ماهانه ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان مالیات خانه خالی خواهد بود که برای یکسال می شود ۱۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان