🔰 بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۰، کاهش پنج درصدی مالیات برای مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته شده است

◾️علی طاهری ، نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه کرونا بسیاری از مشاغل را دچار آسیب کرد،گفت: برای تثبیت اشتغال این مشاغل باید از ابزارهای تشویقی استفاده شود.

◾️وی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۰ کاهش پنج درصدی مالیات برای مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته شده است.