🔘 در لایحه بودجه سال آینده مالیات بر ماشین‌ها و خانه‌های لوکس پیش‌بینی شده است

◾️به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:

🔹در لایحه بودجه سال آینده دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مالیاتی پیشنهاد کرده بود که البته در مجلس این رقم به ۲۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این افزایش از محل افزایش نرخ‌ها نیست بنابراین فشاری به مؤدیان مالیاتی موجود نخواهد بود بلکه از محل کارآیی و بهره‌وری محقق خواهد شد همچنین از محل مالیات بر خودروی لوکس و مناظر لوکس که بیش از یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد.

🔹پایه‌های جدید مالیاتی در مجلس با نرخ‌های جدید پیش‌بینی شده است. مثل مالیات بر خانه و ماشین لوکس و همچنین حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و پیش‌بینی ۲ طبقه مالیاتی در مالیات بر حقوق و دستمزد که اگر از ۳۰ میلیون تومان مجموع دریافتی فرد بیشتر شود با نرخ‌های ۳۰ و ۳۵ درصد باید مالیات بپردازند.