رئیس کمیته ملی المپیک خواستار حذف مالیات از فدراسیون‌های ورزشی شد.

صالحی امیری گفت: از مجلس انتظار می‌رود که در جهت حذف مالیات از فدراسیون‌های ما تلاش کند. کجای دنیا از نهادی که برای تولید ورزش، نشاط و غرور تلاش می‌کند، مالیات می‌گیرند؟ این فقط در ایران وجود دارد.

🔹رئیس کمیته ملی المپیک گفت: فدراسیون‌ها هنوز درگیر مالیات هستند و به نظر می‌رسد حالا که بودجه در مجلس است، یک ماده واحده گنجانده شود مبنی بر اینکه دستگاه‌ها بودجه خود را برای ورزش هم بگذارند و دوم اینکه فدراسیون‌ها از مالیات معاف شوند. اگر این تبصره با حمایت مجلس صورت بگیرد بزرگترین خدمت به ورزش خواهد شد در این صورت جهشی در ورزش خواهیم دید.