مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید

اگر کسی بابت اجاره ی یک حساب بانکی چند میلیون تومان به‌حساب فرد دیگری واریز می‌کند، فرد اجاره‌کننده ی حساب، صدها برابر آن سود می‌کند اما تمام مسئولیت ناشی از سود صدها برابری را فردی باید بپذیرد که حسابش را اجاره داده است.

🔺با این حساب‌ها فعالیت‌های مختلفی صورت می‌گیرد و بخش عمده‌ای از عملیات پولشویی از کانال همین حساب‌های اجاره‌ای صورت می‌گیرد.