🌐 وب سایت خلیج فارس / هیچ صنفی به شفافیت ما نیست

🔹رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری گفته : هیچ شغلی و صنفی به اندازه فعالان در این حرفه شفاف نیست!!!

🔹کوشا برای اثبات این ادعا ، ادامه داد : طوری که وکلا بابت تمبر دادگاه مالیات می پردازند و در پایان سال مالی برای تمدید پروانه نیز مالیات پرداخت می کنند، ضمن اینکه پروانه هیچ وکیلی بدون مفاصا تمدید نمی‌شود.