۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی با انحلال سازمان امور مالیاتی هم محقق می‌شود

محمدجواد شریف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق : اگر شما سازمان امور مالیاتی را هم تعطیل کنید تقریباً هشتاد یا نود درصد درآمد مالیاتی دولت محقق خواهد شد چون مربوط به مالیات حقوق و دستمزد و مودیان بزرگ و… است که پیچیدگی خاصی ندارد و این همه خدم و حشم مالیاتی نمی‌خواهد.

◾️حقیقتا انگیزه‌ای برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد، ضمن اینکه کار ساده ای نیست. آن هایی که فرار مالیاتی می کنند هم افراد باهوشی هستند و لابی دارند و پیگیری می کنند و آدم می خرند/فارس